Princetonlaan 8a, 3584 CB, Utrecht landac.geo@uu.nl +31 30 253 13 63

LANDdialoog organiseert kennissessie landrechten IMVO-convenant sierteelt

Op 28 oktober organiseerde de LANDdialoog een kennissessie voor de Convenantpartijen in de Sierteelt. Landrechten en landgebruik is een van de 7 prioritaire thema’s binnen het IMVO-Convenant Sierteelt https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/sierteelt/convenant-sierteeltsector.pdf

Er waren een drietal sessies, waarbij landrechten en landgebruik in relatie tot de sierteel vanuit verschillende invalshoeken werden benaderd. Het laatste deel gaf ruimte aan de leden van het Convenant om vragen te stellen vanuit hun positie binnen de keten.
LANDac – Guus van Westen opende met een sessie over internationale afspraken op het terrein van Due Diligence en het Nederlands handelingsperspectief (vrijwillige versus dwingende afspraken) gelieerd aan landrechten, landgebruik en de daaraan gekoppelde mensenrechten.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken – Frits van der Wal gaf inzage in het Nederlandse beleid en de implementatie op programma en ambassade niveau.
Resilience BV – Sander de Raad gaf een inkijk in issues ten aanzien van landrechten en landgebruik vanuit hun samenwerking met investeerders en gemeenschappen in Ethiopië, Rwanda en Mozambique in de Sierteeltsector. Interessante insteek vanuit hun context-sensitief investeringsprogramma is dat een goede verstandhouding en samenwerking met gemeenschappen voor beide partijen in het voordeel werkt.

De sessie werd goed ontvangen en riep interessante vragen op ten aanzien van hoe en waar deze binnen de keten en certificatie een plaats zou kunnen krijgen. De werkgroep due diligence en sector mapping zullen overleg hebben over de mogelijke vervolgstappen om de opgedane kennis met betrekking tot landrechten verder in te zetten om hier vorm aan te geven.