Princetonlaan 8a, 3584 CB, Utrecht landac.geo@uu.nl +31 30 253 13 63

LAND-at-scale | Vacature Programma-adviseur

Vacancy in Dutch

RVO’s LAND-at-scale is op zoek naar een nieuwe programma-adviseur.

Functieomschrijving

Betere landrechten zijn cruciaal voor resultaten op verschillende ontwikkelingssamenwerkingsthema’s. Denk maar eens aan voedselzekerheid, integraal waterbeheer, klimaatadaptatie en duurzaam bos- en grondstoffenbeheer. Maar ook aan het bevorderen van inclusieve economische groei en betere vrouwenrechten. Als programma-adviseur help je mee om veel ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te behalen.

Je zet je als programma-adviseur in voor het team Mondiale Vraagstukken Voedselzekerheid, Energie en Klimaat. Dat team is onderdeel van de afdeling Internationale Ontwikkeling binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Jouw inzet spitst zich toe op het programma LAND-at-scale. Dit programma versterkt essentiële land-governance-componenten die bijdragen aan structurele veranderingen in focus- en partnerlanden.

Het LAND-at-scale-programma biedt essentiële handvatten voor landbestuur aan mannen, vrouwen en jongeren die kunnen bijdragen aan structurele, rechtvaardige en inclusieve veranderingen in ontwikkelingslanden. Wij werken programmatisch en ondersteunen gevalideerde aanvragen voor technische assistentie en strategische investeringen.

Jouw taken

  • Je draagt (mede) zorg voor het synthetiseren en wegzetten van resultaten en geleerde lessen.
  • Je faciliteert bedrijven, (lokale) overheden, ngo’s en/of kennisinstellingen door het inzetten van middelen en een netwerk om zo de impact van projecten te vergroten.
  • Je draagt bij aan het formuleren van landrechtenprojecten.  
  • Je ziet toe op een goede uitvoering van projecten. 

Voor deze taken onderhoud je intensieve contacten met overheidsinstanties in de betrokken landen, de ambassades en de bedrijven, kennisinstellingen en/of ngo’s die de projecten uitvoeren. Ook bezoek je regelmatig deze landen en zie je daar toe op de uitvoering van de projecten.

Het team Mondiale Vraagstukken Voedselzekerheid, Energie en Klimaat is ontstaan uit een splitsing van het team Mondiale Vraagstukken in twee teams: één met focus op water en één met focus op voedselzekerheid, energie en klimaat. De afdeling Internationale Ontwikkeling voert diverse programma’s uit voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze zijn gericht op armoedebestrijding, onder meer door de toegang tot energie te verbeteren en de voedselzekerheid te vergroten. Bekende programma’s zijn:

  • de SDG Partnerschapfaciliteit;
  • de Energie Transitie Faciliteit;
  • de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid;
  • het Energising Development Partnership-programma.

Deadline: 13 december 2020