Princetonlaan 8a, 3584 CB, Utrecht landac.geo@uu.nl +31 30 253 13 63

Job Opportunity RVO (Dutch) – Programma Adviseur Landrechten

Sollicitatie deadline: 20 mei!

Solliciteer hier.

Binnen het team Mondiale Vraagstukken Voedselzekerheid zoeken wij een Programma Adviseur Landrechten voor ‘LAND-at-scale’.

De afdeling internationale ontwikkeling onderdeel team Mondiale vraagstukken (MV) voert diverse programma’s uit voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze programma’s zijn gericht op armoedebestrijding, door onder andere een bijdrage aan voedselzekerheid zoals:

  • De SDG Partnerschapfaciliteit.
  • Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).
  • LAND-at-scale.

De belangrijkste doelstelling van het LAND-at-scale-programma is het versterken van essentiële componenten voor landbeheer voor mannen, vrouwen en jongeren die het potentieel hebben om in belangrijke mate bij te dragen aan structurele verandering en aan rechtvaardig, duurzaam en inclusief landbeheer voor ontwikkelingslanden.
LAND-at-scale richt zich op opschaling van succesvolle pilots, ondersteuning van innovatieve interventies en investeren in meer kennis en leren om zo impact te vergroten.

Wat houdt de functie in?

  • Je draagt (mede) zorg voor synthetiseren en dissemineren van resultaten en geleerde lessen.
  • Je faciliteert partijen (bedrijven, (lokale) overheden, NGO’s en/of kennisinstellingen) door inzet van middelen en netwerk om zo de impact van projecten te vergroten.
  • Je adviseert partijen (bedrijven, (lokale) overheden, NGO’s en/of kennisinstellingen) over project ideeën, die kunnen passen binnen LAND-at-scale .
  • Je draagt bij aan goede formulering van en/of ziet toe op een goede uitvoering van projecten.

Voor bovenstaande taken onderhoud je intensieve contacten met overheidsinstanties in de betrokken landen, de ambassades en de bedrijven, kennisinstellingen en/of NGO’s die de projecten uitvoeren. Ook bezoek je regelmatig deze landen en zie je toe op de uitvoering van de projecten daar.