Princetonlaan 8a, 3584 CB, Utrecht landac.geo@uu.nl +31 30 253 13 63

Brief aan leden LANDdialoog COVID-19

In Dutch

Het Organiserend Comité van de LANDdialoog heeft op 15 mei een brief verstuurd aan haar leden. Hierin geeft zij haar advies over een vijftal punten rondom landrechten gedurende en na de COVID-19 pandemie. 

Deze adviezen zijn enerzijds instrumenteel, waarbij de Nederlandse spelers wordt verzocht hun hulp, alsmede hun positie (economisch, sociaal en politiek) te gebruiken om kracht bij te zetten aan de zo zorgvuldig opgebouwde naleving van landrechten. Anderzijds vormen landrechten het fundament voor de opbouw na COVID-19. Het is juist nu van cruciaal belang dat landrechten en landgebruik beschermd blijven en meegenomen worden in de vormgeving van de nieuwe ontwikkelingssamenwerking en hulp na de pandemie.

De komende tijd zal de LANDdialoog op deze punten acties gaan ondernemen met haar relevante leden. LANDRECHTEN zijn cruciaal.