Princetonlaan 8a, 3584 CB, Utrecht landac.geo@uu.nl +31 30 253 13 63

RVO | Programma-adviseur afdeling Internationale Ontwikkeling

[in Dutch]

Vacature voor Programma-adviseur afdeling Internationale Ontwikkeling bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Betere landrechten zijn cruciaal voor resultaten op verschillende ontwikkelingssamenwerkingsthema’s zoals voedselzekerheid, integraal waterbeheer, klimaatadaptatie en duurzaam bos- en grondstoffenbeheer, maar ook voor het bevorderen van inclusieve economische groei en betere vrouwenrechten. Jij zet als programma-adviseur jouw expertise in bij ons team Mondiale Vraagstukken Voedselzekerheid, Energie en Klimaat, onderdeel van de afdeling Internationale Ontwikkeling.

Ons team voert diverse programma’s uit voor de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Deze programma’s richten zich op armoedebestrijding, onder andere door toegang te creëren tot energie en voedselzekerheid. Jij draagt als programma-adviseur van de faciliteit Land@Scale bij aan de realisatie van de doelstelling van het programma: het versterken van essentiële land-governancecomponenten die aantoonbaar potentie hebben om bij te dragen aan structurele veranderingen in focus- en partnerlanden.

De faciliteit werkt programmatisch en maakt het mogelijk om gevalideerde aanvragen voor technische assistentie en strategische investeringen te ondersteunen. Het Land@Scale-programma bestaat uit het versterken van essentiële componenten voor landbestuur voor mannen, vrouwen en jongeren die kunnen bijdragen aan structurele, rechtvaardige en inclusieve veranderingen in ontwikkelingslanden.

Als programma-adviseur draag je zorg voor het synthetiseren en uitdragen van resultaten en geleerde lessen. Om de impact van projecten te vergroten, faciliteer je door de inzet van middelen en het netwerk verschillende partijen zoals bedrijven, (lokale) overheden, ngo’s en kennisinstellingen. Zo draag je bij aan het formuleren van landrechtenprojecten. Ook zie je toe op een goede uitvoering van de projecten.

Je hebt intensief contact met overheidsinstanties in de betrokken landen, de ambassades, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s die de projecten uitvoeren. Je verdiept je in de positie van de opdrachtgever en opdrachtnemers, richt je op verbetering en onderneemt klantgerichte acties als dat nodig is. Ook bezoek je regelmatig deze landen, waar je toeziet op de uitvoering van de projecten.

 • Stand­plaats Den Haag of Utrecht
 • Contractduur 1 jaar, met optie tot verlenging
 • Uren per week 32 – 36
 • Maand­salaris €3.130 – €4.809
 • Salaris­ niveauschaal 11
 • Niveau Master / doctoraal
 • Vakgebied Sociaal  /  maatschappelijk  /  welzijn, Agrarisch, Natuur  /  milieu
 • Reageren voor 15 maart
 • Vacature­nummer RVO_20190124_11
 • Plaatsingsdatum 1 maart 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project  /  traject  /  werkzaamheden

Voor meer informatie zie https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/programma-adviseur-afdeling-internationale-ontwikkeling-RVO-2019-0017