Princetonlaan 8a, 3584 CB, Utrecht landac.geo@uu.nl +31 30 253 13 63

Opportunity (in NL): Projectadviseur EPRM – International Development, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Interessante vacature bij RVO

Functieomschrijving: Als ervaren projectadviseur EPRM (European Partnership for Responsible Minerals) richt jij je op de ontwikkeling en het beheer van partnerschappen in mineraal waardeketens (van illegale lokale mijnbouw t/m verwerkende industrie). Je bent één van de teamleden bij het inhoudelijk secretariaat dat RVO voert namens European Partnership for Responsible Minerals (EPRM). In de trajecten behandel je ideeën of aanvragen die bij het EPRM worden aangedragen, kom je met nieuwe ideeen en ben je in staat om werkgroepen bestaande uit diverse stakeholders te begeleiden. Bij de ontwikkeling en beoordeling van EPRM-initiatieven speelt een breed pallet van aspecten een rol, waaronder inhoudelijke, IMVO (mining & gender specifiek), juridische, administratieve en financiële aspecten. Je bent voldoende sensitief voor de problematiek in de doellanden en voor de betrokken partijen en hun belangen. Je bezoekt indien nodig de betrokken (EU) organisaties en beantwoordt vragen van deze organisaties.

Je beschikt over aantoonbare kennis op het gebied van verantwoorde mineralen en hebt ervaring met het begeleiding van partnerschappen en diverse werkgroepen. Je volgt de ontwikkelingen op dit terrein en levert hiervoor input voor de strategie, jaarplannen en uitvoering van het EPRM-secretariaat. Naast je inhoudelijke kennis heb je ervaring met internationale projecten. Je stelt de juiste vragen en bent doortastend in je aanpak. Daarnaast ben je ook in staat om praktische zaken uit te voeren en heb je een hands-on mentaliteit. Binnen RVO werk je samen met je collega’s van EPRM, de afdeling International Development en Internationaal Ondernemen op inhoud. Daarnaast werk je samen met je collega’s in de keten als Juridische Zaken, Financiën, Inkoop etc.

Een deel van je tijd ben je beschikbaar om bij te springen bij andere regelingen (bv Fonds Verantwoord Ondernemen of Fonds Bestrijding Kinderarbeid). Je kunt mogelijk worden ingezet op (meerdere) internationale programma’s binnen RVO die in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden uitgevoerd. Extern onderhoud je intensieve contacten met diverse stakeholders zoals (lokale) overheden, ambassades, bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s, etc. Ook bezoek je geregeld de doelgroeplanden om met bovenstaande stakeholders overeenstemming te bereiken over de inhoud en voorwaarden van de projecten en om toe te zien op de uitvoering van de activiteiten.

Meer informatie.

Deadline voor sollicitatie: 27 juli.