Princetonlaan 8a, 3584 CB, Utrecht landac.geo@uu.nl +31 30 253 13 63

8 maart: Lancering LAND RIGHTS NOW campaign

Lancering Land Rights Now campaign

8 maart 13.00 – 14.30

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

De ’Global Call to Action on Indigenous and Community Land Rights’ is een initiatief van OxfamRights and Resources Initiative en de International Land Coalition. De Global Call heeft als doel wereldwijd gemeenschappen, organisaties, overheden en individuen te mobiliseren om het areaal aan land dat onder  controle is van inheemse of lokale gemeenschappen binnen de komende 5 jaar te verdubbelen. De Global Call roept wereldwijd op om het belang van landrechten hoog op de agenda te zetten en landrechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen veilig te stellen. Op dit momenthebben zich al meer dan 300 organisaties aangesloten bij het ondersteunen van de Global Call.

Tijdens de lancering zullen diverse sprekers ingaan in op het belang van de erkenning van landrechten voor lokale en inheemse gemeenschappen. Dit is essentieel voor zaken als inclusieve economische ontwikkeling, behoud van biodiversiteit en het bestrijden van klimaatsverandering.  Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar het belang van betere landrechten voor vrouwen en de positie van vrouwen in land conflicten.

Aan het einde van de bijeenkomst zullen aanwezigen bij de lancering van Global Call en deelnemers  aan de High Level Land Governance Multi Stakeholder Dialoog – die aansluitend tussen 15.00 en 17.00 uur zal plaalsvinden – uitgenodigd worden om de Call te ondertekenen.

Meer informatie over het programma en de sprekers: Programma lancering GCA. Een bevestiging van deelname moet gestuurd worden naar: nona.bouwman@oxfamnovib.nl.